Интервју за запознавање – Алисија Колевска

Интервју за професионалното искуство, објавено на сајтот Разговор.мк. Зошто работите како психолошки советник?  Во моето семејство како отсекогаш да биле присутни теми на разговор од полето на психологијата. Благодарение на тоа станав свесна дека вредностите, ставовите и верувањата имаат пресудно значење за развојната насока на животниот тек.  Што досега...
Read More

За развивање интегритет и самопочит: Да не се грижиме за нешто што не можеме да го промениме, нашиот живот е тек, а ние сме целосно тука

Интегритетот е морален квалитет во кој нашиот фокус е насочен кон внимателно испитување на себеси. Ги опфаќа јасните, длабоко вкоренети мотиви и форми на дејствување кои се во согласност со нашиот внатрешен начин на опстојување.     Интегритетот нѐ прави лојални, искрени, неподмитливи, чесни и ни дава здрава самодоверба....
Read More

Интервју на тема „Емоционална интелигенција“ – Алисија Колевска

Како се манифестира емоционалната интелигенција, какви придобивки можеме од неа да извлечеме, но и како таа е поврзана со однесувањето на поединци, се само дел од аспектите кои се адресираат преку овој разговор. Како психологијата ја објаснува емоционалната интелигенција и може ли овој поим да се поврзе со самосвеста...
Read More

Настанување на возрасноста – нова животна етапа?

    Демографските промени предизвикани од индустријализацијата во последните декади, како што се продолженото образование, неизвесноста околу вработувањето, стапувањето во брак на повисока возраст и одложеното родителство резултираат во усложнет процес на станување возрасна единка.     Настанувањето на возрасноста (анг.: еmerging аdulthood) е теориски концепт предложен од проф....
Read More

Предновогодишни прашања за рефлексија

    Крајот на декември претставува добар тајминг за личен осврт кон изминатото време во период од безмалку триста шеесет и пет денови. Хронолошки сме повозрасни за една година. Дали сме и помудри? Следните прашања може да се одговараат самостојно или во разговор со семејството и пријателите. Среќно (само)рефлектирање! – Која...
Read More

Како да постапува родителот ако детето е жртва на врсничко насилство?

Родителот има важна улога во превенирањето на сериозни и долготрајни последици кај детето кои може да настанат поради изложеност на врсничко насилство. Како родителот да открие дали детето е изложено на врсничко насилство? – Преку вклученост во активности кои детето повеќе ги сака и поставување прашања околу училиштето и...
Read More

Градење самодоверба

„Без разлика дали мислите дека нешто можете или не можете – во право сте.“ – Хенри Форд...
Read More
error: Content is protected !!