За развивање интегритет и самопочит: Да не се грижиме за нешто што не можеме да го промениме, нашиот живот е тек, а ние сме целосно тука

Интегритетот е морален квалитет во кој нашиот фокус е насочен кон внимателно испитување на себеси. Ги опфаќа јасните, длабоко вкоренети мотиви и форми на дејствување кои се во согласност со нашиот внатрешен начин на опстојување....
Read More

Интервју на тема „Емоционална интелигенција“ – Алисија Колевска

Како се манифестира емоционалната интелигенција, какви придобивки можеме од неа да извлечеме, но и како таа е поврзана со однесувањето на поединци, се само дел од аспектите кои се адресираат преку овој разговор....
Read More

Настанување на возрасноста – нова животна етапа?

    Демографските промени предизвикани од индустријализацијата во последните декади, како што се продолженото образование, неизвесноста околу вработувањето, стапувањето во брак на повисока возраст и одложеното родителство резултираат во усложнет процес на станување возрасна единка....
Read More

Како да постапува родителот ако детето е жртва на врсничко насилство?

Родителот има важна улога во превенирањето на сериозни и долготрајни последици кај детето кои може да настанат поради изложеност на врсничко насилство. Како родителот да открие дали детето е изложено на врсничко насилство? – Преку вклученост во активности кои детето повеќе ги сака и поставување прашања околу училиштето и...
Read More

Градење самодоверба

„Без разлика дали мислите дека нешто можете или не можете – во право сте.“ – Хенри Форд...
Read More
error: Content is protected !!