ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ


Оптимизирај ја добросостојбата!

                    Алисија Колевска – Silent Surroundings

Интегрирано психолошко советување прилагодено на индивидуални потреби и стремежи, со цел:
✔ Справување со анксиозност и депресија
✔ Психофизичка, социјална и спиритуална добросостојба
✔ Личен развој
 
Услугата е достапна во рамки на апликацијата Разговор.мк преку допишување, во аудио и видео форма. Може да биде симната на Play Store и на App Store. Достапна е и за Македонци кои живеат надвор од нашата земја. Доколку не Ви одговараат подесените термини, контактирајте ме за договарање соодветен тајминг.
По договор, советувањето може да се оствари и на други онлајн платформи (Zoom, Skype, Viber, WhatsApp).

 

Кон што е насочен мојот психолошки пристап? 
  • Градење автентични вредности, ставови и верувања за оптимално секојдневно функционирање.
  • Негување на позитивни емоции и зголемување на задоволството од животот.
  • Осознавање на личните силни страни како внатрешни ресурси за поставување и постигнување на цели, како и поуспешно надминување предизвици.
  • Зацврстување на релациите со другите и градење мрежи на взаемна поддршка за интерперсонална среќност.
  • Идентификување на спиритуални гледишта и создавање смисла од негативните искуства.
  • Утврдување на ефективни начини за управување со емоционални падови после доживеан стрес.
  • Учење да се применува флексибилен начин на размислување за полесно урамнотежување при неповолни околности.
  • Адресирање на поврзаноста тело – ум како важен предуслов за менталното здравје.
 
Некои референтни цитати од клиенти:
„Се чувствувам мотивирано за позитивни промени. Благодарам.“
„Овие информации ќе ми помогнат да се надоградам како личност и да знам на кое поле треба повеќе да се наклонам со цел да се подобрам во одредени аспекти.“
„Во кратки црти ја доловивте суштината на мојата моментална ситуација и почувствував леснотија.“

 

Дополнителни информации:

Е-пошта: wellbeing.alisija@gmail.com;

Фејсбук страница: Wellbeing – Blog and Online Counseling;

Телефонски број: +389 75 973 219.

 

error: Content is protected !!