Онлајн советување


Oптимизирај ја добросостојбата!

Алисија Колевска – Silent Surroundings

Онлајн доверливо советување (преку Skype, Messenger, Viber, WhatsApp) базирано на научно докажани ефективни методи од областа на позитивната и егзистенцијалната психологија.

 

Кој е концептот на онлајн советувањето? 

 

° Онлајн сесија за самоспознавање
Првата сесија трае 45 минути и е составена од три чекори: 

1. релаксација и свесност за она што се случува во Вас 

2. дефинирање/искусување на личната добросостојба (среќа)

3. осознавање на личните карактерни моќи

Целта на сесијата е да Ве поттикне да се насочете кон посакувана промена преку преиспитување на Вашите приоритети, подобрување на врската со себе и со другите луѓе, креирање автентични ставови и донесување мудри одлуки.

Цената е промотивна и пристапна . Уплатата се врши на трансакциска сметка.

° Индивидуализирани онлајн сесии

Наредните сесии (по барање на клиентот) ќе бидат насочени кон индивидуално советување за:

-психосоцијални проблеми (анксиозност и депресија)

-психичка криза (доживеана траума)

-конфликтна ситуација (на индивидуално ниво, во семејството/бракот и на работа)

 

Ψ Се почитуваат сите етички принципи за вршење на психолошка дејност.

 

Повеќе информации:

wellbeing.alisija@gmail.com (во секое време)

+389 75 973 219 (секој ден до 20 часот)

error: Content is protected !!