ТЕСТ НА ЛИЧНОСТ


Истражете се себеси!
Алисија Колевска – Freedom
Стекнете подлабоки сознанија за Вашата личност, вклучувајќи ги постоечката психофизичка состојба, изворите на стрес, Вашите отфрлени или потиснати карактеристики, посакувани цели и реален (актуелен) проблем. Тестот ја мери состојбата на 23 особини на личноста, од кои некои се наоѓаат надвор од полето на свесното.
Можете да го пополните бесплатно на следниот линк.
Резултатот содржи и стручни препораки за тоа како да се избегне психичкиот стрес и евентуалните физички симптоми кои би настанале како последица.
Ќе Ви биде испратен на е-поштата која ќе ја оставите во формуларот.
 
Долнителни информации:
wellbeing.alisija@gmail.com
Facebook: Wellbeing – Blog and Online Counseling
+389 75 973 219
 
error: Content is protected !!