Техники за успешно комуницирање


Алисија Колевска – Delight
    Ефективното комуницирање не би било толку важно ако е лесно, сепак (и баш поради тоа) дури и најемпатичните помеѓу нас имаат потреба од негово усовршување. Кога повеќето луѓе ќе слушнат „комуникација“, размислуваат за најдобриот начин на кој можат да ја пренесат нивната порака, но не и за тоа како најдобро да ја восприемат пораката на соговорникот. Прва работа на која треба да помислиме доколку сакаме да бидеме успешни во комуникацијата е токму слушањето.    
    Техниките кои следуваат служат за зголемување на успешноста при комуницирањето:
  1. Активно слушање. Да се обидеме да ја разбереме пораката на соговорникот.
  2. Одвојување време за да бидеме сигурни дека сме ја восприемиле вистинската порака. Поставување прашања или парафразирање на она што ни е кажано.
  3. Практикување пауза после прашањата, со цел да се остави простор соговорникот во потполност да се изрази.
  4. Одржување на достоинството и смиреноста, особено кога интензивни емоции се закануваат да го нарушат разговорот. Да се обидеме да ја запомнеме целта на конверзацијата и да не се деконцентрираме.
  5. Пренесување на нашата порака колку што е можно појасно и поедноставно.
  6. Прилагодување на нашата порака кон лицето кое ја восприема. Да разговараме земајќи го предвид тоа што би имало најмногу смисла од гледна точка на соговорникот.
  7. Да не се зборува, освен кога имаме што да кажеме. Да размислиме пред да кажеме нешто и да знаеме зошто го кажуваме тоа.
  8. Барање на заедничките нешта помеѓу нас и соговорникот. Да бидеме пријателски настроени и да изразиме почит кон гледната точка на соговорникот и тогаш кога се разликува од нашата.
  9. Препознавање кога е потребно конверзацијата да биде прекратена. Да се оттргнеме од разговорот кој повеќе не е продуктивен и да се обидеме повторно кога ќе има поволна можност.
    За крај, да се сетиме на последниот разговор што сме го имале и да се запрашаме дали сметаме дека сме направиле сè што сме можеле за вистински да слушаме што ни говорела личноста.

 

Преведено и уредено

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!