Month: November 2019

Како да постапува родителот ако детето е жртва на врсничко насилство?

Родителот има важна улога во превенирањето на сериозни и долготрајни последици кај детето кои може да настанат поради изложеност на врсничко насилство. Како родителот да открие дали детето е изложено на врсничко насилство? – Преку вклученост во активности кои детето повеќе ги сака и поставување прашања околу училиштето и...
Read More

Градење самодоверба

„Без разлика дали мислите дека нешто можете или не можете – во право сте.“ – Хенри Форд...
Read More
error: Content is protected !!