Крајот на декември претставува добар тајминг за личен осврт кон изминатото време во период од безмалку триста шеесет и пет денови. Хронолошки сме повозрасни за една година. Дали сме и помудри? Следните прашања може да се одговараат самостојно или во разговор со семејството и пријателите. Среќно (само)рефлектирање! – Која...