„Надежта е страст за возможното“ – Сорен Киркегор...